Tłumacz przysięgły Ukraiński Kraków

Warszawa, Katowice, Rzeszów, Wrocław, cała Polska

Wycena Wycena@TlumaczRosyjskiegoiUkrainskiego.pl, ul. Lubicz 17A/43, Kraków

tel. 883 04 04 83

Tłumaczenia Uwierzytelnione / Przysięgłe Ukraiński

 • tłumaczenia ustne i pisemne uwierzytelnione / poświadczone dla wymiaru sprawiedliwościowi (sądy, policja, prokuratura, administracja publiczna);
 • tłumaczenia ustne i pisemne uwierzytelnione dla klientów prywatnych i firm;
 • uwierzytelnienie  tłumaczeń pisemnych wykonanych przez inne osoby (każda osoba może zrobić tłumaczenie do uwierzytelnienia);
 • sporządzenie poświadczonych odpisów / kopii pism w języku ukraińskim (uwierzytelniony odpis jest dokumentem urzędowym i może być używany na równi z oryginałem).

Tłumaczenia E-Poświadczone podpisem elektronicznym Ukraiński

 • Poświadczam tłumaczenia pisemne podpisem elektronicznym (plik z tłumaczeniem wysyłam na e-mail);
 • od 2016 roku tłumacz przysięgły jest uprawniony do poświadczenia tłumaczenia za pomocą e-podpisu;

Tłumaczę wszystkie typy dokumentów:

 • dokumy, świadectwa, suplementy oraz inne dokumenty niezbędne do podjęcia studiów w Polsce;
 • dokumenty wymagane do stypendium, na potrzeby ZUS etc.;
 • dokumenty wymagane dla otrzymania karty pobytu stałego i czasowego;
 • dokumenty na kartę polaka,
 • dokumenty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgodnu etc.)
 • pisma sądowe, wyroki, postanowienia, decyzję etc.

Tłumaczenia Symultaniczne i Konsekutywne, a vista

 • Chętnie podejmę się wykonania tłumaczeń ustnych w Krakowie, Warszawie i całej Polsce,
 • Tłumaczenia ustne a vista czynności notarialnych.

 • aktywny zawodowo tłumacz przysięgły języka ukraińskiego,

 • Zawodowy Lobbysta, numer wpisu 00385, imienna aktualna przepustka do Sejmu RP,

 • Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych przy sądzie okręgowym w Krakowie,

 • Kandydat na Kuratora KRS przy sądzie okręgowym w Krakowie i Bielsku-Białej,

 • Aktualne uprawnienia do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.

 • wystawiam faktury VAT i paragony fiskalne.

Stawki na Tłumaczenia poświadczone dla administracji publicznej, sądów, policji, prokuratury zgodnie z:

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Kontakt

Wycena@TlumaczRosyjskiegoiUkrainskiego.pl

Lubicz 17A/43, Kraków

Tel. 886-811-639     735-753-383 dostarczanie i odbiór dokumentów (kontakt dla osób prywatnych).

Tel. 883 04 04 83  - tłumacz przysięgly ukraiński bezpośrednio (kontakt wyłącznie dla sądów, policji, prokuratury, administracji publicznej).

 

Wystawiam faktury VAT i paragony fiskalne.