Cennik

 

Wycena - Tłumaczenia uwierzytelnione / poświadczone / przysięgłe- Цінник офіційного завірення

 

Rodzaj tłumaczenia Ukraiński <-> Polski EURO
Pisemne uwierzytelnione / poświadczone 30 zł / strona 7 Euro

Symultaniczne / Kabinowe

("na bieżąco")

199,99 zł / godzina 45 Euro

Konsekutywne ("zdanie po zdaniu"),

a vista (czytane)

149,99 zł / godzina 35 Euro

Dokumenty standardowe jednostronicowe:

prawo jazdy, dyplom, akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgodnu

50 zł / sztuka 12 Euro

Odpis / kopia dokumenty w języku ukraińskim

(odpis jest dokumentem urzędowym i może być wykorzystywany na równi z oryginałem)

20 zł / strona 5 Euro

 

Stawki na Tłumaczenia poświadczone dla administracji publicznej, sądów, policji , prokuratury zgodnie z:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

 


Wycena - Tłumaczenia Zwykłe - Цінник перекладу

 

Ukraiński <-> Rosyjski <-> Polski   Rodzaj tłumaczenia
24,99 6 Euro Pisemne
119,99 28 Euro Symultaniczne / Kabinowe ("na bieżąco")
99,99 23 Euro

Konsekutywne ("zdanie po zdaniu"),

a vista (czytane)

 

Cenny netto + VAT.

Osoby fizyczne nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce mogą zostać zwolnieni z VAT zgodnie z art. 28l Ustawy o VAT, należy dołączyć kopię paszportu zagranicznego, kopię paszportu ukraińskiego (strona pierwsza oraz strona z meldunkiem) podpisanie oświadczenia o nieposiadaniu mieszca zamieszkania w Polsce.

Reszta jest wydawana w polskich złotych.

Cena dotyczy tekstu niespecjalistycznego w pliku edytowalnym, tekst branżowy wyceniany indywidualnie.

Strona obliczeniowa tłumaczenia poświadczonego: 1 strona = 1125 zł znaków ze spacjami

Strona obliczeniowa tłumaczenia: 1 strona = 1800 zł znaków ze spacjami

Tłumaczenia ustne: minimalne zamówienie 2 godziny - Kraków, 8 godzin - Polska + dojazd, nocleg, wyżywienie.